Horští hospodáři

Horští hospodáři

Na území MAS se v současné době pracuje řada drobných farmářů, jejichž stáda přispívají k zachování krkonošských květnatých luk a krajiny kolem. Někteří z nich se rozhodli zažádat o vstup do programu ekologického zemědělství. Zároveň se připravují na proměnu svých farem. Dotační zdroje by rádi využili k modernizaci provozů a k přestavbě objektů na agrofarmy s ubytováním hostů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova