Pozvánka na besedu k rozvoji území

Pozvánka na besedu k rozvoji území

Zveme vás na společné jednání nad současným stavem a budoucí  podobou území
MAS „Přiďte pobejt!“:


10. října 2013 od 15 hod. - Druhé veřejné projednání připravované strategie
Společenský dům Jilm Jilemnice
V tomto termínu se akce NEKONÁ.  Sejdeme se patrně v listopadu, po upřesnění metodiky k vypracování strategie kompetentními orgány

Máme již za sebou:

12.  září 2013   - Debata k inovacím, setkání s podnikateli
8. srpna 2013  -  Téma: Děti a mladí – vzdělávání, školství, pracovní místa, volný čas
Péče o potřebné
18. července. 2013 - Téma: Pracovní místa, podnikání, místní výroba a spotřeba, zemědělství
Místní pospolitost, vztahy, spolky, život v obcích, vedení obcí, spolupráce a komunikace

Všechna setkání proběhla pod vedením paní Blaženy Huškové

Prosíme o potvrzení účasti na: vera.noskova@seznam.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova