Pracovní skupina pro financování

Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených
s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se
o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím předsedou. Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem 5 stálých členů, jednání se účastní také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území
a aktualizaci dokumentace MAP.

 

Členové PS pro financování

PS pro Financování

Jméno

 Subjekt

Předseda

Oldřich Šimek

Jilemnicko - svazek obcí

Členka

Ing. Petra Novotná

MěÚ Jilemnice

Členka

Ing. Radka Paulů

Jilemnicko - svazek obcí

Členka

Klára Štefanová

Základní škola a Mateřská škola, Studenec

Členka

Mgr. Iva Lhotová

MěÚ Jilemnice

Jednání PS

Pracovní skupiny se scházejí zpravidla 4x ročně, dle potřeb mohou i častěji.

8. jednání PS Finance

Dne 29. 11. 2019 se uskuteční další, v pořadí již osmé, jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP Jilemnicko II. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 8. jednání PS Finance_29.11.2019 (398kB)

7. jednání PS Finance

Dne 10. 10 2019 se uskutečnilo další jednání PS Finance, které bylo součástí veřejného zasedání všech pracovních skupin projektu a konalo se za účelem aktualizace strategického rámce.

6. jednání PS Finance

Dne 13. 6. 2019 se uskutečnilo 7. jednání PS Finance. Podrobnosti nalezente v zápise.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání - 6. PS Finance_13. 6. 2019 (598kB)
Pozvánka na 6. jednání PS Finance_13.6.2019 (403kB)

5. jednání PS pro financování

Dne 25.4.2019 se uskutečnilo další, v pořadí již páté, setkání pracovní skupiny pro financování. Bližší informace naleznete v pozvánce a v zápisu.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 5. jednání PS pro financování_25.4.2019 (316kB)
Zápis z 5. jednání PS_25.4.2019 (673kB)

4. jednání PS pro financování

Dne 29.1.2019 se uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté, setkání pracovní skupiny pro financování. Bližší informace naleznete v pozvánce a v zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 4. jednání PS Financování_29. 1. 2019 (316kB)
Zápis ze 4. jednání PS_29.1.2019 (591kB)

3. jednání PS pro financování

Dne 19.12.2018 se uskutečnilo další, v pořadí již třetí, setkání pracovní skupiny pro financování. Bližší informace naleznete v pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 3. jednání PS pro financování_19.12.2018 (316kB)
Zápis z jednání 3. PS_29. 12. 2018 (543kB)

2. jednání PS pro financování

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se uskutečnilo již druhé jednání Pracovní skupiny pro financování. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 2. jednání PS Financování_29. 11. 2018 (314kB)
Zápis z jednání 2. PS pro financování_29. 11. 2018 (543kB)

Úvodní společné setkání - 25. 10. 2018

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnilo první jednání, které bylo společné pro všechny pracovní skupiny. Výstupy z jednání naleznete níže.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 1. jednání PS_25.10.2018 (314kB)
Prezentace z jednání 1. PS_25. 10. 2018 (436kB)
Zápis z jednání 1. PS_25. 10. 2018 (433kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova