PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS se schází minimálně 4x ročně.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. Máte-li návrh, kdo by tuto pozici mohl zastávat sdělte nám kontakt v poznámce na závěr přihlášky do pracovní skupiny.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.

Členové PS matematická gramotnost

PS pro matematickou gramotnost

Jméno

 Subjekt

Předsedkyně

Mgr. Renata Šulcová - leader pro matematickou gramotnost

Základní škola Jilemnice, Komenského 288

Členka

Mgr. Hana Paulů

Základní škola Jilemnice, J. Harracha 97

Členka

Mgr. Jana Matoušková

Základní škola Jilemnice, Komenského 288

Jednání PS

Pracovní skupiny se scházejí zpravidla 4x ročně, dle potřeb mohou i častěji.

9. jednání PS pro matematickou gramotnost

Dne 10. 6. 2020 se uskuteční deváté jednání pracovní skuupiny pro matematickou gramotnost. Bližší informace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení:

pozvanka_9.ps mg_map ii._10.6.2020.pub (3421kB)

8. jednání PS pro matematickou gramotnost

Dne 12. 12. 2020 se uskutečnilo osmé jednání pracovní skuupiny pro matematickou gramotnost. Bližší informace naleznete v přílohách.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 8. jednání PS pro MG - 12. 12. 2020 (311kB)
Zápis z jednání - 8. PS MG_12. 12. 2019 (455kB)

7. jednání PS Matematická gramotnost

Dne 10. 10 2019 se uskutečnilo další jednání PS Matematicá gramotnost, které bylo součástí veřejného zasedání všech pracovních skupin projektu a konalo se za účelem aktualizace strategického rámce.

6. jednání PS pro matematickou gramotnost

Dne 15. 5. 2019 se uskutečnilo 6. jednání PS pro matematickou gramotnost. Bližší informace naleznete v pozvánce a zápise. Hlavní náplní jednání byly výstupy z dotazníků Popis potřeb škol - část Matematická gramotnost. Jakmile projde dokument připomínkovacím řízením, zveřejníme jej.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 6. jednání PS pro MG_15.5.2019 (397kB)
Zápis z jednání - 6. PS MG_15. 5. 2019 (534kB)

5. jednání PS pro matematickou gramotnost

Dne 20. 3. 2019 se uskutečnilo 5. jednání PS pro matematickou gramotnost. Bližší informace naleznete v pozvánce a příloze.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 5. jednání PS MG_20. 3. 2019 (311kB)
zápis_5.ps mg map ii._20.3.2019.pdf (448kB)

4. jednání PS pro matematickou gramotnost

Dne 9. 1. 2019 se uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté, setkání pracovní skupiny pro financování. Bližší informace naleznete v pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 4. jednání PS pro MG_9.1.2019 (312kB)
Zápis z jednání 4. PS_9. 1. 2019 (446kB)

3. jednání PS pro matematickou gramotnost

Ve středu 12. 12. 2018 se uskutečnilo třetí jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost. Podrobnější informace naleznete v zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 3. jednání PS pro MG_12.12.2018 (313kB)
Zápis z jednání 3. PS_12. 12. 2018 (441kB)

2. jednání PS pro matematickou gramotnost

Ve středu 28. 11. 2018 se uskutečnilo druhé jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost. Bližší informace nalznete v přiložené pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 2. jednání PS_28.11.2018 (312kB)
Zápis z jednání 2. PS_28. 11. 2018 (441kB)

Úvodní společné setkání - 25. 10. 2018

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnilo první jednání, které bylo společné pro všechny pracovní skupiny. Výstupy z jednání naleznete níže.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 1. jednání PS_25.10.2018 (314kB)
Prezentace z jednání 1. PS_25. 10. 2018 (436kB)
Zápis z jednání 1. PS_25. 10. 2018 (433kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova