PS pro rovné příležitosti

Do PS budou zapojeni zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a poradenských zařízení, další odborníci a rodiče. Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia). Schází se minimálně 4x ročně. Práce členů PS se bude odvíjet podle Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, která byla schválena vládou ČR a je pro nositele projektu MAP II závazná.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval udržitelné aktivity a procesy, musí tedy spolupracovat s PS pro financování. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu. 

V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Členové PS pro rovné příležitosti

PS pro rovné příležitosti

Jméno

 Subjekt

Předsedkyně

Mgr. Jindřiška Vébrová

 MěÚ Jilemnice

Členka

Hana Liptáková

 Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Členka

Bc. Hana Jakouběová

 ZŠ Komenského 288, Jilemnice

Jednání PS

Pracovní skupiny se scházejí zpravidla 4x ročně, dle potřeb mohou i častěji.

7. jednání PS rovné příležitosti

Dne 10. 10 2019 se uskutečnilo další jednání PS pro rovné příležitosti, které bylo součástí veřejného zasedání všech pracovních skupin projektu a konalo se za účelem aktualizace strategického rámce.

6. jednání PS pro rovné příležitosti

Dne 17. 9. 2019 se uskutečnilo další jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Bližší informace naleznete v pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 6. jednání PS pro RP_17.9.2019 (313kB)
Zápis z jednání - 6. PS RP_17. 9. 2019 (444kB)

5. jednání PS pro rovné příležitosti

Dne 18.2.2019 se uskutečnilo další, v pořadí již páté, setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti, které bylo zároveň součástí kulatého stolu na téma rovných příležitostí s názvem Škola pro všechny. Bližší informace naleznete v pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 5. jednání PS pro RP_18.2.2019 (313kB)
Zápis z jednání - 5. PS RP_18. 2. 2019 (238kB)

4. jednání PS pro rovné příležitosti

Dne 17.1.2019 se uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté, setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Bližší informace naleznete v pozvánce a zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 4. jednání PS pro RP_17.1.2019 (314kB)
Zápis z jednání 4. PS_17. 1. 2019 (443kB)

3. jednání PS pro rovné příležitosti

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnilo třetí jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost. Podrobnější informace naleznete v přiloženém zápise.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 3. jednání PS pro RP_13.12.2018 (312kB)
Zápis z jednání 3. PS_13. 12. 2018 (439kB)

2. jednání PS pro rovné příležitosti

Ve pátek 23. 11. 2018 se uskutečnilo druhé jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Bližší informace nalznete v přiložené pozvánce a zápisu.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 2. jednání PS pro RP_23.11.2018 (311kB)
Zápis z jednání 2. PS_23. 11. 2018 (439kB)

Úvodní společné setkání - 25. 10. 2018

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnilo první jednání, které bylo společné pro všechny pracovní skupiny. Výstupy z jednání naleznete níže.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 1. jednání PS_25.10.2018 (314kB)
Prezentace z jednání 1. PS_25. 10. 2018 (436kB)
Zápis z jednání 1. PS_25. 10. 2018 (433kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova