4.2 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast Předškolní vzdělávání je naplňována několika dílčími aktivitami. Cílem těchto aktivit je zlepšování kvality v předškolním vzdělávání.

4.2.1 Klub ředitelek/vedoucích učitelek MŠ

Cílem této aktivity je realizace setkávání ředitelek/vedoucích učitelek MŠ za účelem efektivní komunikace, výměny zkušeností a informací. Umožní také snadnější navázání spolupráce při řešení aktuálních problémů škol. Na setkání jsou dle potřeby zvány i další subjekty.  Aktivita je realizována 2x za rok po dobu trvání implementačních aktivit projektu, tj. 3 roky. Setkání se zpravidla konají vždy v jedné ze zapojených mateřských škol.

1. Klub ředitelek / 25. - 26. 1. 2019  / Jilemnice

2. Klub ředitelek / 2. 5. 2019 / MŠ Poniklá

4.2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

4.2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Cílem této aktivity je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy MŠ, které vzešly na základě jejich požadavků.

Tipy na vzdělávací aktivity (semináře, workshopy apod.) mohou pedagogové vyplňovat do sdílené tabulky.

Zde naleznete proběhlé aktivity.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova