Slavíme Den Země

Slavíme Den Země

22. duben patří dětem z Jilemnicka. Více film - viz MEDIA

Od roku 2006 si vždy připomínáme svátek Země akcí, určenou dětem základních škol Jilemnice, Studence, Roztok, Víchové, Horní Branné, ale i třeba z Hostinného a nejširší veřejnosti.
Na všechny zúčastněné čeká vycházková trasa s  programem, zaměřeným na témata související s životním prostředím, péčí o naší planetu a přírodu kolem nás.

Akce probíhá ve spolupráci s městem Jilemnice a Správou KRNAP.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách

Krasojízdy na rohačkách

ve Zvědavé uličce. Více film - viz MEDIA

Krasojízdy na rohačkách, aneb sáňkování postaru, je akce, kterou pořádáme v lednu. V roce 2012 nám byl Krakonoš nakloněn, sněhu bylo dost a jeli jsme Zvědavou uličkou v Jilemnici. Soutěžilo se v kategoriích rohačky, vlčky, rejdy a ostatní (tj. dřevěné staré sáně), hodnotilo se oblečení závodníků a fortel jízdy.

Podívejte se na film - viz MEDIA

celý článek
Uspořádali jsme dožínky

Uspořádali jsme dožínky

Zdravé ochutnávky všem chutnaly!

V roce 2012 jsme se poprvé pokusili – spolu s Muzeem krkonošských řemesel v Poniklé a Okrašlovacím spolkem žen z Poniklé oslavit konec léta i úrodu ve stodole tak, jak to dělávaly generace před námi. Pozvání využilo přes pět desítek lidí, kteří se sešli v sobotu 8. září u muzea. Kromě sousedského posezení je čekala ochutnávka jídel našich babiček, které navařily členky občanského sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, ukázky tradiční zeleniny včetně dumlíku, vodnice i hlavatky, navlékání řetězů ze slámy, věnec i panák z obilí, ale i povídání o tom, proč je prospěšné vařit z tradičních surovin a tradičním způsobem.

celý článek
Den neziskovek

Den neziskovek

Poznáváme činnost spolků a sdružení na Jilemnicku - více film viz MÉDIA

Společné putování po zajímavých místech v regionu nabízí možnost poznat místní aktivní lidi, získat zkušenosti, nebo objevit místa v rodném kraji, kam stojí za to se vracet.
MAS "Přiďte pobejt!" připravuje program a zajišťuje dopravu.
Zde se můžete podívat i na krátký film z akce.

Sobota 6. listopadu 2010 - Den neziskovek potřetí!

celý článek
Co letos nabídl Den neziskovek?

Co letos nabídl Den neziskovek?

Letos jsme navštívili firmu Rautis v Poniklé a biozemědělce pana Malinského, který chová v Křížlicích ve výšce 700 metrů nad mořem ovečky a krávy bez chlévů a stájí. V Křížlicích jsme se podívali na pomník padlých v 1. světové válce, který opravil Jilemnický okrašlovací spolek (projekt MAS „Přiďte pobejt!“),  a dobře poobědvali v restauraci Pod Javorem. Odpoledne patřilo slavnostnímu otevření staré hasičské zbrojnice v Martinicích (projekt MAS), kde na nás čekali s občerstvením a tanečním vystoupením hasičských děvčat.

Pro závěr našeho programu jsme letos zvolili řemeslnou síň v pivovaru v Jilemnici, kde si účastníci akce mohli vyzkoušet některou z tradičních dovedností pod vedením lektorů – navlékali se korále, plstilo se do formiček, tkalo na stavu, dralo peří či připravovala vánoční výzdoba .

Čas zbyl i na promítání filmů MAS a přátelské posezení.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách

Krasojízdy na rohačkách

Více film - viz MÉDIA

Máte na půdě staré sáně ? MAS „Přiďte pobejt!“ pořádá - pokud sněhové podmínky dovolí  - akci pro veřejnost pod názvem Krasojízdy na rohačkách aneb sáňkování postaru.
Zúčastnit se mohou všichni, kteří opráší staré rohačky, vlčky, rejdy či jiné solidní dřevěné sáně, oblečou odpovídající dobové oblečení a vydají se na start akce. Poprvé jsme jezdili v Jilemnici v únoru 2010 – a jak to vypadalo, nejlépe přiblíží krátký film z této akce.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova