Uspořádali jsme dožínky

Uspořádali jsme dožínky

Zdravé ochutnávky všem chutnaly!

V roce 2012 jsme se poprvé pokusili – spolu s Muzeem krkonošských řemesel v Poniklé a Okrašlovacím spolkem žen z Poniklé oslavit konec léta i úrodu ve stodole tak, jak to dělávaly generace před námi. Pozvání využilo přes pět desítek lidí, kteří se sešli v sobotu 8. září u muzea. Kromě sousedského posezení je čekala ochutnávka jídel našich babiček, které navařily členky občanského sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, ukázky tradiční zeleniny včetně dumlíku, vodnice i hlavatky, navlékání řetězů ze slámy, věnec i panák z obilí, ale i povídání o tom, proč je prospěšné vařit z tradičních surovin a tradičním způsobem.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova