PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS se schází minimálně 4x ročně.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. Máte-li návrh, kdo by tuto pozici mohl zastávat sdělte nám kontakt v poznámce na závěr přihlášky do pracovní skupiny.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.

Členové PS matematická gramotnost

PS pro matematickou gramotnost

Jméno

 Subjekt

Předsedkyně

Mgr. Renata Šulcová - leader pro matematickou gramotnost

Základní škola Jilemnice, Komenského 288

Členka

Mgr. Hana Paulů

Základní škola Jilemnice, J. Harracha 97

Členka

Mgr. Jana Matoušková

Základní škola Jilemnice, Komenského 288

Jednání PS

Pracovní skupiny se scházejí zpravidla 4x ročně, dle potřeb mohou i častěji.

1. jednání PS pro matematickou gramotnost

Ve středu 22. 6. 2022 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost. Výstupy z jednání naleznete níže.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 1. jednání PS_22. 6. 2022 (746kB)
Zápis z 1. jednání PS_22. 6. 2022 (146kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova