Krkonošská sezóna

Krkonošská sezóna

Ohlédnutí za Krasojízdami na rohačkách

První Krasojízdy, pořádané MAS "Přiďte pobejt!ů (to se bohužel z článku vytratilo), se vydařiliy. Více viz text.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova