Strategie rozvoje pro období 2007-2013

V rámci osvojování schopností v roce 2006 2007 MAS zpracovávala Staretegii rozvoje území MAS "Příďte pobejt!"o.s. Integrovaná strategie obsahuje sociálně ekonomickou analýzu v těchto oblastech:hospodářský rozvoj, lidské zdroje, infrastruktura, životní prostředí, cestovní ruch, zemedělství, lesnictví. Dále SWOT analýzu, vize, strategické a specifické cíle, návrh opatření. Strategie také obsahuje implementaci a akční plán. 

 Následně bylo zpracováváno SPL , které vycházelo z této strategie. 

Soubory ke stažení:

Strategie rozvoje MAS (998kB)
Akční plán (68kB)
Implementace (118kB)
Datova_cast (700kB)
Spolufinancovani (102kB)

LEADER  především

LEADER především

čerpání dotací z Programu rozvoje venkova

Hlavním zdrojem financí pro MAS je program Leader.

Projekty, žádající finance v rámci tohoto programu, by měly přispívat k uskutečnění naší společně vypracované strategii rozvoje území (SPL MAS „Přiďte pobejt!“o.s.).

Podávané projekty musí být vždy směrovány do jedné z 8 fichí (aktuální verze fiche viz jednotlivé výzvy).

Výzvy k předkládání projektů vyhlášuje kancelář MAS "Přiďte pobejt!" jednou až třikrát ročně.

Další informace viz Kontakt

Ut a ST 8-11 a 12-16, nebo po telefonické dohodě každý jiný den, emailem:neomezě

Soubory ke stažení:

pravidla výběru projektů mas.pdf (38kB)
spl_pridtepobejt_aktualizace.doc (9895kB)
SPL_aktualizace_k_2013_4_12 (9896kB)

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova