Orgány MAS

Valná hromada - Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS "Přiďte pobejt!" z. s. Je tvořena všemi členy spolku. Seznam členů je uveřejněn na záložce Dokumenty MAS.

 

Rada - Rada je kolektivním statutárním zástupcem MAS "Přiďte pobejt!" z. s. V případě realizace programů LEADER (CLLD) vykonává funkce rozhodovacího orgánu.

 

SLOŽENÍ RADY (funkční období: 20.1.2019 - 19.1.2023) 

 • Krakonošův ranč - hospodářské družstvo, zastupuje Alena Šedá (předseda), soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, myslivost
 • FARMA HUCUL, s.r.o., zastupuje Ing. Ivan Karbusický (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, myslivost
 • Město Jilemnice, zastupuje Martin Šnorbert, veřejný sektor, zájmová skupina Místní samospráva, regionální rozvoj
 • Město Rokytnice nad Jizerou, zastupuje Ing. Petr Matyáš, veřejný sektor, zájmová skupina Místní samospráva, regionální rozvoj
 • Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, zastupuje Leoš Mejvald, soukromý sektor, zájmová skupina Sport, tělovýchova

>Archiv

 


Výběrová komise - Výběrová komise (dříve programový výbor) provádí hodnocení a bodování projektů předložených ve výzvách MAS.

 

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE (funkční období: 18.6.2021 - 17.6.2022)

 • Ing. Lubomír Jiřiště  - fyzická osoba (předseda výběrové komise), soukromý sektor, zájmová skupina Životní prostředí 
 • Obec Paseky nad Jizerou, zastupuje Hana Růžičková, veřejný sektor, zájmová skupina Místní samospráva, regionální rozvoj 
 • JANOVKA, z.s., zastupuje Ing. Alžběta Karbusická, soukromý sektor, zájmová skupina Mládež, vzdělávání
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek, zastupuje Ladislav Jiřička, soukromý sektor, zájmová skupina Hasiči
 • Jilemnicko - svazek obcí, zastupuje Ing. Radka Paulů, veřejný sektor, zájmová skupina Místní samospráva, regionální rozvoj
 • TJ Vysoké nad Jizerou, z. s., zastupuje Ing. Jaroslav Nechanický, soukromý sektor, zájmová skupina Sport, tělovýchova  
 • Orel jednota Studenec, zastupuje Ing. Jan Vancl, soukromý sektor, zájmová skupina Sport, tělovýchova

 

Náhradníci:

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá, zastupuje Ing. Petra Novotná, soukromý sektor, zájmová skupina Hasiči
 • Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice, z. s., zastupuje Ing. Radomír Šťásek, soukromý sektor, zájmová skupina Mládež, vzdělávání   
 • Suchánek & Walraven, s.r.o., zastupuje Mgr. Martin Beer, soukromý sektor, zájmová skupina Podnikatelé, řemeslníci
 • PILA NOVOTNÝ, s.r.o., zastupuje Ing. Michaela Novotná, soukromý sektor, zájmová skupina Podnikatelé, řemeslníci

>Archiv

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.

 

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY (funkční období: 20.1.2019 - 19.1.2023)

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky, zastupuje Mgr. Zdeňka Flousková (předseda dozorčí rady), soukromý sektor, zájmová skupina Hasiči
 • Společenský dům Jilm, příspěvková organizace, zastupuje Mgr. Jiří Paulů, veřejný sektor, zájmová skupina Kultura, památky, církve     
 • RAUTIS, a.s., zastupuje Marek Kulhavý, soukromý sektor, zájmová skupina Podnikatelé, řemeslníci    

>Archiv

 

Zaměstnanci kanceláře MAS "Přiďte pobejt!" z. s.:

Vedoucí pracovník SCLLD: Ing. Anna Hančová

Projektový / programový manažer:

     Petra Vanclová (PRV, IROP),

     Mgr. Lenka Šulanová (MAP)

     Lucie Zelinková (OPZ, asistentka)

 

Schéma organizační struktury naleznete na záložce Dokumenty MAS.

RADA MAS "PŘIĎTE POBEJT!" Z. S. (OBDOBÍ: 20.1.2019 - 19.1.2023)
  ČLEN MAS Zástupce v MAS Zájmová skupina Sektor  
1 Krakonošův ranč - hospodářské družstvo Alena Šedá Zemědělství, lesnictví, myslivost soukromý (předseda)
2 JANOVKA, z.s. Ing. Ivan Karbusický Zemědělství, lesnictví, myslivost soukromý (jednatel)
3 Město Jilemnice Ing. Martin Šnorbert Místní samospráva, regionální rozvoj veřejný  
4 Město Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš Místní samospráva, regionální rozvoj veřejný  
5 Tělovýchovná jednota Sokol Martinice Leoš Mejvald Sport, tělovýchova soukromý  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova