Organizační struktura

Organizační struktura

Valná hromada - nejvyšší orgán MAS, který se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně.

Rada je kolektivním statutárním  orgánem spolku. Vykonává funkci rozhodovacího orgánu.

Farma Hucul, zastoupená Ing. Ivanem  Karbusickým - jednatel spolku

Krakonošův ranč, zastoupený Alenou Šedou  - předsedkyně spolku       

SDH Žďár u Staré Paky, zastoupený Mgr. Zdeňkou Flouskovou  

Město Jilemnice, zastoupené Ing. Martinem Šnorbertem 

Město Rokytnice nad Jizerou, zastoupené Petrem Matyášem    

 Výběrová komise

Obec Paseky, zastoupená Hanou Růžičková 

Janovka o.s., zastoupená  Marií Karbusickou

SDH Poniklá, zastoupený Ing. Petrou Novotnou      

SDH Čistá u Horek, zastoupený Ladislavem Jiřičkou

 Ing. Lubomír Jiřiště     

Junák, zastoupený Ing. Radomírem  Šťástkem          

TJ Vysoké nad Jizerou, zastoupené Ing. Jaroslavem Nechanickým  

TJ Sokol Martinice, zastoupené Leošem Mejvaldem 

Orel Studenec, zastoupený Ing. Janem Vanclem    

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.

SD JILM, zastoupený Mgr. Jiřím Paulů     

Rautis, a.s., zastoupená Markem Kulhavým           

Starý kravín o.s., zastoupené Ing. Eliškou Krčálovou  


Zaměstnanci kanceláře MAS "Přiďte pobejt!":

Vedoucí pracovník SCLLD: Ing. Anna Hančová

Projektový manažer: Petra Vanclová, Mgr. Lenka Šulanová

Asistentka: Lucie Zelinková

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova