Orgány MAS

Valná hromada - Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS "Přiďte pobejt!" z. s. Je tvořena všemi členy spolku. Seznam členů je uveřejněn na záložce Dokumenty MAS.

 

Rada - Rada je kolektivním statutárním zástupcem MAS "Přiďte pobejt!" z. s. V případě realizace programů LEADER (CLLD) vykonává funkce rozhodovacího orgánu.


Krakonošův ranč - hospodářské družstvo, zastupuje Alena Šedá  - předseda spolku     

F A R M A   H U C U L , s.r.o. , zastupuje Ing. Ivan  Karbusický - jednatel spolku

Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, zastupuje Leoš Mejvald 

Město Jilemnice, zastupuje Ing. Martin Šnorbert

Město Rokytnice nad Jizerou, zastupuje Petr Matyáš 

 

 

Výběrová komise - Výběrová komise (dříve programový výbor) provádí hodnocení a bodování projektů předložených ve výzvách MAS.

 

Ing. Lubomír Jiřiště  - fyzická osoba (předseda výběrové komise) 

Obec Paseky nad Jizerou, zastupuje Hana Růžičková 

JANOVKA, z.s., zastupuje Marie Karbusická

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá, zastupuje Ing. Petra Novotná      

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek, zastupuje Ladislav Jiřička

Jilemnicko - svazek obcí, zastupuje Ing. Radka Paulů

Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice, z. s., zastupuje Ing. Radomír  Šťástek      

TJ Vysoké nad Jizerou, z. s., zastupuje Ing. Jaroslav Nechanický  

Orel jednota Studenec, zastupuje Ing. Jan Vancl

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky, zastupuje Mgr. Zdeňka Flousková (předseda dozorčí rady)

Společenský dům Jilm, příspěvková organizace, zastupuje Mgr. Jiří Paulů     

RAUTIS, a.s., zastupuje Marek Kulhavý         

 

Zaměstnanci kanceláře MAS "Přiďte pobejt!" z. s.:

Vedoucí pracovník SCLLD: Ing. Anna Hančová

Projektový / programový manažer:

     Petra Vanclová (PRV, IROP),

     Mgr. Lenka Šulanová (MAP)

     Lucie Zelinková (OPZ, asistentka)

 

Schéma organizační struktury naleznete na záložce Dokumenty MAS.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova