Dokumenty MAS

• Osvědčení o standardizaci

• Organizační schéma

• Přihláška - Fyzická osoba / fyzická osoba podnikající

• Přihláška - Kolektivní člen / právnická osoba

    Vstupní příspěvek: 500 Kč

    Roční členský příspěvek FO, PO, členská obec svazku obcí, kt. je partnerem MAS (2020): 500 Kč

    Roční členský příspěvek - svazek obcí (SO) a obec, která není členem SO (2020): 500 Kč + 10 Kč/obyv.

 

• Seznam členů/ partnerů MAS

Seznam členů (červen 2021)

Archiv

 

• Seznam zájmových skupin

 

• Stanovy MAS

Platné stanovy MAS "Přiďte pobejt!" z. s. (18.6.2020)  

Archiv

 

• Jednací řád

Platný jednací řád MAS "Přiďte pobejt!" z. s. (3.3.2020)

Archiv

 

• Zápisy z jednání orgánů MAS

Zápisy z jednání valné hromady

Zápisy z jednání rady

Zápisy z jednání výběrové komise

Zápisy z jednání dozorčí rady

 

• Výroční zprávy

 

• Spisový, archivační a skartační řád MAS "Přiďte pobejt!" z. s. (21.5.2018)

• Ochrana osobních údajů (GDPR)

Směrnice (21.5.2018)

Přílohy 1 - 5

 

Ceník služeb MAS (dotační management)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova