PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 - 2013

Zázemí pro kulturní a sportovní akce

Žadatel: obec Vítkovice - 8. výzva

Projekt je zaměřen na pořízení mobilního vybavení (2 party stany) pro zajištění pořádání akcí určených veřejnosti v obci Vítkovice a dále pro zajištění akcí pořádaných okolními obcemi a neziskovými organizacemi na jejich území.

celý článek

Obrazová expozice o historii Rokytnice nad Jizerou

Žadatel: město Rokytnice nad Jizerou - 7. výzva

Vybudování výstavních prostor s názvem „Obrazová expozice o historii Rokytnice nad Jizerou“ v budově radnice

celý článek

Restaurace kulturních památek Přívlaky

Žadatel: obec Poniklá - 7. výzva

Obnova kulturních památek obce Poniklá, části Přívlaka – obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého a pomníku padlým v první a druhé světové válce

celý článek

Expozice život pod horami

Žadatel: obec Horní Branná - 7. výzva

Vybudování expozice v objektu zámku v Horní Branné

celý článek

Krkonošská vyhlídka

Žadatel: obec Čistá u Horek - 5. výzva

Vznikne pěší stezka o délce 1.700 metrů, která spojí střed obce Čistá u Horek se žlutou značenou turistickou trasou. Součástí projektu je vznik odpočinkového místa, značení trasy, oprava zábradlí,  sanace dožilých lip, výsadba nových stromů, oprava  a odvodnění cesty, vybudování vyhlídkového  místa, propagace projektu

celý článek
Rekonstrukce rozhledny Žalý

Rekonstrukce rozhledny Žalý

Žadatel: Město Jilemnice - 5. výzva

Rekonstrukce zlepší technický stav rozhledny a umožní bezproblémové zpřístupnění rozhledny veřejnosti

celý článek

Oprava střešního pláště na budově ZŠ Dolní Rokytnice, objekty B a C

Žadatel: město Rokytnice nad Jizerou - 4. výzva

V Rokytnici nad Jizerou byly do konce školního roku 2007 v provozu dvě budovy základních škol, a to v Horní Rokytnici a Dolní Rokytnici. Vzhledem k tomu, že dětí ubývá, probíhá nyní výuka žáků prvního stupně pouze v budovách ZŠ v Dolní Rokytnici. Dík projektu získají přístavby u této školy nové střechy, aby mohly sloužit dál.

celý článek

Modernizace školní kuchyně – III. etapa

Žadatel: obec Poniklá - 4. výzva

Školní stravovna byla Okresní hygienickou stanicí v Semilech v roce 2001 uznána jako nevyhovující. Od roku 2006 postupně probíhají práce na odstranění jednotlivých závad. Vždy pouze v době školních prázdnin, aby nebyl narušen chod školy. V současné době zbývá dořešit odsávání par a vybavení kuchyně konvektomatem na přípravu jídel, což řeší tento projekt.

celý článek
Stavební úpravy hasičské zbrojnice a přístřešek na kontejnery

Stavební úpravy hasičské zbrojnice a přístřešek na kontejnery

Žadatel: obec Martinice v Krkonoších - 4. výzva

Cílem projektu je rekonstrukce staré hasičské zbrojnice (vystavěné v roce 1902) s praktickým rozšířením o přístřešek, který bude sloužit pro kontejnery na tříděný komunální odpad.

celý článek

Výměna oken staré budovy ZŠ v Dolní Rokytnici

Žadatel: město Rokytnice nad Jizerou - 3. výzva

Nová okna školy pomohou ke snížení energetických nákladů a většímu komfortu všech uživatelů budovy.

celý článek

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Žadatel: obec Víchová nad Jizerou - 3. výzva

Cílem projektu je obnov a přístavba zázemí SDH. Tento sbor v Horní Sytové dlouhodobě plní své úkoly na úseku prevence, provádí údržbu techniky, svolává hasičská cvičení, podílí se na záchranných akcích při povodích, pořádá pálení čarodějnic pro děti a dospělé, kulturní zájezdy, účastní se akcí okrsku.

celý článek
Dokončení opravy a modernizace budovy obecního úřadu č. p. 94

Dokončení opravy a modernizace budovy obecního úřadu č. p. 94

Žadatel: Obec Levínská Olešnice - 2. výzva

Projekt řeší vytápěním budovy, zateplení a sklad dokumentů.

celý článek
Restaurování kulturní památky Ukřižování Ježiše Krista se zvoničkou ve Žďáru u Staré Paky

Restaurování kulturní památky Ukřižování Ježiše Krista se zvoničkou ve Žďáru u Staré Paky

Žadatel: Obec Levínská Olešnice - 2. výzva

Odborným ošetřením a opravou kulturní památky Ukřižování Ježíše Krista a  historické zvoničky, která nese zvon z roku 1747, dojde k obnově významné obecní památky.

celý článek

Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko

Žadatel: Jilemnicko-svazek obcí - 2. výzva

Pasportizace drobných staveb sakrálního i historického charakteru, jejich zdokumentování a odborné ohodnocení umožní zlepšení péče o tyto objekty a především je přehledným způsobem přiblíží místnímu obyvatelstvu i nejširší veřejnosti.

celý článek

Rekonstrukce povrchu podlahy sokolovny v Čisté

Žadatel: Obec Čistá u Horek - 2. výzva

Opravou sálu budovy vznikne nové kvalitní sportoviště pro školní mládež, Sokol a další spolky, které obci dosud citelně chybělo.

celý článek

Oprava historických soch

Žadatel: obec Horka u Staré Paky - 1. výzva

Předmětem projektu je oprava dvou soch - sv. Josefa  a sv. Kříže a jejich uchování v obci pro další generace. Sochy se nacházejí v dezolátním stavu a hrozí jim zřícení. V součastné době je zapotřebí zajistit statiku a opravu.

celý článek

Výměna oken na budově obecního úřadu

Žadatel: obec Roztoky - 1. výzva

Projekt přispěje ke zlepšení technického stavu úřadu v centru malé obce

celý článek

Ekologizace vytápění objektu kulturního domu

Žadatel: obec Horka u Staré Paky - 1. výzva

Objekt, pocházející z roku 1883, prošel rozsáhlou rekonstrukcí včetně výměny oken, byl však stále vytápěn lokálně pevnými palivy (uhlím), znečišťujícími ovzduší v regionu Krkonoš.  V rámci projektu bude instalován nový zdroj tepla - automatický kotel na biomasu (dřevěné pelety) o výkonu 24 kW. Součástí kotle bude zásobník na palivo.

Celá budova je celoročně využívána pro akce, pořádané obcí i místními spolky a sdruženími, kterým je budova bezplatně poskytována

celý článek
Zrestaurování věžních hodin na škole

Zrestaurování věžních hodin na škole

Žadatel: obec Čistá u Horek - 1. výzva

Cílem projektu je zrestaurovat historický stroj starých  hodin z konce 19. století, umístěný ve věži školní budovy

celý článek
Revitalizace staré aleje a oprava kapličky

Revitalizace staré aleje a oprava kapličky

Žadatel: Město Rokytnice nad Jizerou - 1. výzva

Projekt řeší opravu kapličky na hojně navštěvovaném Kostelním vrchu a obnovu zdejší aleje poražením 7 stromů a zasazením 20 nových stromů.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova