Zápisy z jednání Rady spolku

Soubory ke stažení:

2014_06_24_PV (295kB)
2015_12_18_Rada (775kB)
2016_01_19_Rada (787kB)
2016_02_23_Rada (788kB)
2016_03_10_Rada (797kB)
2016_05_23_Rada (822kB)
2016_05_30_Rada (814kB)
2016_07_04_Rada (517kB)
2016_07_20_Rada (834kB)
2016_09_06_Rada (613kB)
2016_11_07_Rada (353kB)
2016_11_29_Rada (517kB)
2016_12_21_Rada (431kB)
2017_01_18_Rada (409kB)
2017_01_18_Rada_doplnění (392kB)
2017_01_30_Rada (838kB)
2017_02_10_Rada (463kB)
2017_02_17_Rada (454kB)
2017_03_03_Rada (623kB)
2017_03_07_Rada (759kB)
2017_03_09_Rada (666kB)
2017_03_14_Rada (758kB)
2017_03_21_Rada (429kB)
2017_03_28_Rada (604kB)
2017_03_30_Rada (646kB)
2017_04_04_Rada (392kB)
2017_04_27_Rada (445kB)
2017_05_30_Rada (440kB)
2017_07_27_Rada (459kB)
2017_09_08_Rada (4586kB)
2017_10_12_Rada (520kB)
2017_11_08_Rada (523kB)
2018_01_11_Rada (916kB)
2018_02_09_Rada (660kB)
2018_03_13_Rada (584kB)
2018_05_11_Rada (522kB)
2018_05_21_Rada (634kB)
2018_06_19_Rada (560kB)
2018_08_27_Rada (500kB)
2018_12_07_Rada (509kB)
2019_01_15_Rada (589kB)
2019_01_31_Rada (1347kB)
2019_02_22_Rada (951kB)
2019_03_26_Rada (659kB)
2019_04_15_Rada (903kB)
2019_05_20_Rada (825kB)
2019_06_13_Rada (1278kB)
2019_08_05_Rada (1373kB)
2019_08_21_Rada (611kB)
2019_09_18_Rada (1195kB)
2019_10_15_Rada (1174kB)
2019_11_08_Rada (1031kB)
2019_12_13_Rada (1244kB)
2020_03_03_Rada (894kB)
2020_03_25_Rada (IROP) (1212kB)
2020_03_25_Rada (PRV) (1537kB)
2020_04_20_Rada (165kB)
2020_05_07_Rada (1209kB)
2020_06_18_Rada (857kB)
2020_07_27_Rada (175kB)
2020_09_14_Rada (1474kB)
2020_10_14_Rada (1214kB)
2020_12_17_Rada (939kB)
2021_03_08-11_Rada (1081kB)
2021_03_08-11_Rada (příloha) (835kB)
2021_03_17-19_Rada (882kB)
2021_03_17-19_Rada (příloha) (787kB)
2021_06_15_Rada (1205kB)
2021_08_05_Rada (1558kB)
2021_11_30_Rada (1592kB)
2029_03_29_Rada (302kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova