Podmínky PRV pro žadatele

V souborech ke stažení naleznete podmínky pro čerpání dotace z PRV u MAS

celý článek

ODPOVĚDI NA DOTAZY ŽADATELŮ

V přiliženém souboru naleznete zodpovězené nejčastější dotazy žadatelů.

celý článek

Čestné prohlášení pro žadatele k podpisu Dohody

Zde si stahněte formulář Čestného prohlášení pro podpis Dohody na RO SZIF.

celý článek

Informace pro Žadatele - Poptávkové řízení / seznam dokumentace

Předkladatelé projektu v rámci 1. výzvy MAS v níže přiloženém souboru, naleznou seznam dokumentace poptávkového řízení. Výčet dokladů se předkládá na RO SZIF při žádosti o proplacení.

celý článek

Formuláře pro žadatele k podání žádosti pro proplacení

V přiložených souborech naleznete potřebné formuláře pro podání žádosti proplacení (Soupiska účetních dokladů, Žádost o proplacení, Příloha č.10) a instruktážní listy pro vyplńování.

celý článek
Propagace

Propagace

Zde naleznete loga, které je třeba použít při přípravě propagačních materiálů pro realizované projekty v op.IV.1.2.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova