Aktuální zprávy a upozornění

Sledujte pravidelně tyto zprávičky. Právě zde můžete nalézt, co se na našem
území  děje a nebo co připravujeme... MAPA PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS 2018
 

MAPA PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS 2018

stav - prosinec 2018

 

Finanční podpora pro NNO, které pracují s dětmi a mládeží

Máme informaci, že MŠMT připravuje výzvz k předkládání žádostí o podporu v oblasti zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Vycházíme prozatím z pracovní verze dokumentů, kterou se nám podařilo zajistit. Finanční podpora bude určena soukromoprávním subjektům, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního  vzdělávání dětí a mládeže (spolky, pobočné spolky, ústavy, o.p.s., registrované církve nebo náboženské společnosti jimi zřízená, zájmová sdružení právnických osob).

Podporováno bude zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, přičemž nebudou podporovány sportovní aktivity a sociální služby.

Financování bude probíhat prostřednictvím tzv. šablon (obdoba již hojně využívaných šablon pro MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ), kde MAS poskytuje bezplatně administrativní podporu při realizaci.

Projekty bude možné realizovat buď individuálně nebo prostřednictvím partnerství s jedním vedoucím parterem/žadatelem, který jednotlivé zapojené NNO zastřeší. Jelikož je nastavena poměrně vysoká hranice minimálních způsobilých výdajů, pravděpodobně bude jediná možnost jít právě cestou partnerství.

Výzva bude průběžná do okamžiku vyčerpání celkové alokace. Předpokládá se, že o tyto finanční prostředky bude velký zájem. My bychom v současné době potřebovali zjistit zájem potenciálních partnerů/NNO z území.

Pro sběr kontaktních údajů byl vytvořen online formulář: ODKAZ ZDE

Po zjištění finálních podmínek výzvy budeme pak všechny NNO kontaktovat a dohodneme případně další spolupráci.

 

Sbíráme projektové záměry

Máte zajímavou myšlenku, záměr nebo již připravený projekt?

Místní akční skupiny nyní čeká mid-term, neboli střednědobá, evaluace SCLLD (zanedlouho pak i zahájení prací na zpracování strategie na následující programové období).

Na základě výstupů evaluace budeme moci provést aktualizaci SCLLD a její lepší zacílení aktuálním potřebám. Jedním z podkladů je i současná absorpční kapacita území.

 

Prosíme o zadání Vašich připravovaných či zamýšlených projektů do formuláře prostřednictvím odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6RU-1qmE7SNF-MnEEvMgkgYxVP7rlSRB3Isc_eyDVEhmPMA/viewform

 

Semináře pro žadatele v podzimních výzvách IROP a OPZ 2018

Na stránkách MAS v sekci Dotace SCLLD byly uveřejněny termíny plánovaných seminářů k výzvám SCLLD.

Více informací naleznete zde.

celý článek
 

Workshop pro zemědělce - 2. 10. 2018

Podařilo se nám zajistit workshop pro zemědělce, kteří působí na území naší MAS. Program workshopu naleznete v přiložené pozvánce.

Datum konání: 2.10.2018 od 9 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.

Účast na workshopu je bezplatná.

 

Kapacita akce je velmi omezená. Dříve přihlášení mají přednost.

Jelikož jedním z bodů programu je zefektivnění práce s Portálem farmáře, je vhodné na workshop dorazit s vlastním notebookem. Nicméně, pokud by někdo neměl tuto možnost, prosím, informujte nás a my se pokusíme nějaké vybavení zajistit.

Svoji účast potvrzujte na e-mailové adrese masjilemnice@seznam.cz nebo pohodlněji na odkazu: přihláška na workshop do 27.9.2018.

celý článek
 

Výzvy programovýh rámců OPZ a IROP

Dne 17. 9. 2018 

byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu v programových rámcích OPZ (Operační program Zaměstnanost) a IROP (integrovaný regionální operační program):

Ve výzvách budou podpořeny projekty se zaměřením:

OPZ: Prorodinná opatření, Sociální podnikání a soc. začleňování a Sociální služby: odkaz na detaily a dokumentaci výzev zde.

IROP: Sociální služby, aktivita sociální bydlení (investice), Sociální podnikání – investice, Investice do kvalitního vzdělávání: odkaz na detaily a dokumentaci výzev zde.

 

AVÍZO VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V PROGRAMOVÝCH RÁMCÍCH IROP A OPZ

Na svém jednání, dne 27.8.2018 schválila rada MAS znění výzev a související dokumentace v programových rámcích IROP a OPZ. Nyní čekáme na konečné schválení dokumentace dotčenými řídícími orgány. Více informací včetně zacílení podpory naleznete ZDE (IROP) a ZDE (OPZ).

celý článek
 

Dotační program SPOLU DO ŽIVOTA

Nadační fond AVAST podporuje aktivity prostřednictvím dotačního titulu pro rodiny pečující o nemocné děti se zacílením na komunitní služby (investiční i neinvestiční).

Podmínky dotace je možné stáhnout ZDE.

Ve stručnosti:

Nadační fond AVAST

Název programu: Spolu do života

Cílová skupina: Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.

Oblast podpory: Zařízení komunitního typu - rozjezd nového zařízení komunitního typu (možnost i investičních nákladů, ne nákup nemovitosti).

Kdo může žádat:

• neziskové organizace;

• rodičovské svépomocné skupiny s vlastní právní subjektivitou;

• obce;

• církevní zařízení;

• další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané oblasti.

Je možné žádat do max. výše 5 000 000 Kč.

Délka realizace projektu: 28 měsíců (1. 3. 2019 - 30. 6. 2021)

Uzávěrka: 13. září 2018 - dodatečně předložené záměry

celý článek
15.06.2018

Hledáme kolegu/kolegyni do odborného týmu projektu MAP Jilemnicko II.

Lektor polytechnických kroužků

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. přijme kolegu/kolegyni na pozici Lektor polytechnických kroužků v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.

Hledáme šikovného člověka, který bude realizovat polytechnické kroužky v 7 školách/školách v území MAS "Přiďte pobejt!" z. s. Nabízíme práci na DPP (max. 220 h/rok) a v případě potřeby můžete realizovat kroužky jen ve vybraných školách. Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu VŘ - Lektor polytechnických kroužků.

V případě zájmu a dotazů je kontaktní osobou: L. Šulanová, tel. 737 387 281, e-mail: sulanova.lenka@gmail.com.

Přihlášky zasílejte na adresu masjilemnice@seznam.cz do 24. 8. 2018.

celý článek
Jilemnické pouťové farmářské trhyJilemnické pouťové farmářské trhy
 

Jilemnické pouťové farmářské trhy

V sobotu 11. 8. 2018 se budeme účastnit Jilemnických pouťových farmářských trhů, které se letos konají již podruhé. Mimo klasických farmářských stánků tam naleznete i netradiční pouťové atrakce a tvořivé dílničky.

Přijďte se za námi podívat a vyrobit si veselého dřevěného kuchtíka, který jistě bude slušet Vaší kuchyni!

Šikovné děti si domů odnesou i Krkonošskou kuchařku, podle které budou moci zkoušet své kuchařské umění.

KDY: sobota 11. 8. 2018 / 8:00 - 17:00 h

KDE: náměstí 3. května (za kostelem sv. Vavřince) / Jilemnice

celý článek
15.06.2018

Hledáme kolegu do odborného týmu projektu MAP Jilemnicko II

IT pracovník

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. přijme na částečný úvazek (0,45) odborníka v oblasti IT na pozici IT pracovník pro projekt Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou 1 rok od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019 s možností prodloužení na dobu trvání projektu do 31. 1. 2022.

Podrobněší informace naleznete v přiloženém dokumentu Výběrové řízení - IT pracovník.

V případě zájmu a dotazů je kontaktní osobou: L. Šulanová, tel. 737 387 281, e-mail: sulanova.lenka@gmail.com.

Přihlášky zasílejte na adresu masjilemnice@seznam.cz do 15. 7. 2018.

celý článek
 

Mezinárodní konference k rozvoji dobrovolnictví

20. a 21. 6. 2018

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, z. ú. vás zvou na mezinárodní konferenci k rozvoji dobrovolnictví,

Téma: „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“.

Jak jsme začínali / dobrovolnictví ve veřejné správě / mentoringové dobrovolnické programy / koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR

 

Zváni jsou nejen představitelé státních institucí, krajů a obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center, odborníci ze všech oblastí praxe, studenti středních a vysokých škol a všichni, koho tato problematika zajímá.

 

Partnerem již osmnácté mezinárodní konference o dobrovolnictví je Liberecký kraj.

Přihláška: http://www.ksk-liberec.cz/50844/konference-k-rozvoji-dobrovolnictvi/

celý článek
 

Den Země 2018

V pátek 20. 4. 2018 jsme společně s dětmi oslavili Den Země.

Na dvou okruzích  čekala na děti témata spojená s jarem, přírodou a Zemí.

A nezapomněli jsme ani na seniory.  Každá zapojená třída osázela květník, který byl darován Pečovatelské službě Jilemnice, aby seniorům zkrášloval jejich domov.

Podívejte se na fotografie, jak jsme si to náramně užili. ODKAZ ZDE

celý článek
 

Oslavy Dne Země 2018

V pátek 20. dubna 2018 opět oslavíme Den Země!

Akci pořádá Město Jilemnice ve spolupráci s MAS "Přiďte pobejt!" z. s. a je určena především

pro děti ze základních škol Jilemnice. I Vy si však můžete udělat příjemné dopoledne s procházkou!

Rádi přivítáme i maminky s kočárky či seniory!

Na děti z 1. stupně škol čeká 8 stanovišt v Sokolském parku v Jilemnici (pod stadionem),

větší děti si projdou okruh křížem krážem po Jilemnici.


Více informací naleznete v přiloženém plakátua programu.

celý článek
 

Nové výzvy MAS vyhlášeny_OP Zaměstnanost

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 další výzvy v rámci SCLLD z programového rámce Zaměstnanost:

  • 06_Sociální služby I.
  • 07_Sociální podnikání II.
  • 08_Zaměstnanost II.

Ukončení příjmu žádostí je 21. 5. 2018, vyjma Sociálního podnikání II. - to je až do 28. 5. 2018.

Bližší informace naleznete zde.

celý článek
 

Zasedání valné hromady 27.3.2018

  • Datum a čas konání: 27. 3. 2018od 15:00 hodin
  • Místo: zasedací místnost MěÚ v Jilemnici Masarykovo náměstí 82
celý článek
 

Semináře - ŠABLONY II

( výzva č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II z OP VVV )

Seminář je určen pro mateřské a základní školy, školní družiny a školní kluby  a základní umělecké školy  a je zaměřen na problematiku věcného  nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev č. 02_18_063 - Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. 

Semináře jsou ve dvou termínech  - viz. pozvánky

celý článek
 

Seminář pro neziskové organizace, Krajský úřad Libereckého kraje

Liberecký kraj pořádá seminář pro neziskové organizace, 11. dubna 2018 od 13 hodin v multimediálním sále, Krajského úřadu Libereckého kraje.
Registrace probíhá on-line prostřednictvím odkazu https://docs.google.com/…/1PrBpWD7Hjx-ISs3vWPLC5-XEb04…/edit.
Přihláška na akci je koncipována jako dotazník a je možné jej vyplnit, i když se zástupce NNO akce nechce nebo nemůže zúčastnit.

celý článek
 

ROUDNICKÁ ŠÍNA 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na první ročník společensko-sportovní akce "ROUDNICKÁ ŠÍNA 2018".

Datum konání: neděle 4. 3. 2018 od 13 hodin

Místo: Roudnice, louka před obecním úřadem u hotelu Aldrov

Přihlášky: e-mailem na adresu: starosta@jestrabivkrk.cz nebo osobně v neděli na místě závodu.

Prezentace + výdej startovních čísel: v budově obecního úřadu od 12:30.

Startovné: 50 Kč 

KATEGORIE:

  • Kat. 1 ročník 2012 a mladší
  • Kat. 2 ročník 2010-2011
  • Kat. 3 ročník 2008-2009
  • Kat. 4 ročník 2006-2007
  • Kat. 5 ročník 2004-2005

Vložená akce – hřeb šíny: Závod „lyžníků“ ve štafetě muž + žena na ski v dobových kostýmech či retro oblečcích.

Na závěr závodu TOMBOLA - slosování o věcné ceny!

 

celý článek
 

Rada schválila první projekty IROP k realizaci

Dne 9. 2. 2018 schválila Rada MAS projekty k realizaci v rámci programového rámce IROP.

Seznamy vybraných projektů jsou uveřejněny mezi dokumenty k dané výzvě:

celý článek
 

Seminář - 3. výzva PRV

Dne 8.2. 2018 se uskutečnil seminář pro žadatele k výzvě č. 3 v rámci OP PRV. 

celý článek
 

Krasojízdy na rohačkách 2018

sobota 27.1.2018 od 9:30, Zvědavá ulička Jilemnice

POZOR!!! ZRUŠENO!!!

Krasojízdy na rohačkách jsou letos ZRUŠENY!
Krakonoš se posadil v Jilemnici na náměstí a se sněhem na nás bohužel pozapomněl. 
V případě, že si to ještě rozmyslí a obdaří nás náhlou sněhovou nadílkou je možné, že operativně akci ještě letos uspořádáme (moc jsme se na krasojízdy těšili), sledujte prosím naše stránky a FB profil @MASPridtepobejt.

 

celý článek
 

První výzvy IROP ukončeny

Dne 5.1.2018 byly ukončeny výzvy k předkládání žádostí v programovém rámci IROP.

Seznamy přijatých projektů jsou uveřejněny v dokumentaci příslušné výzvy.

celý článek
 

ARCHIV AKTUALIT 2010 - 2017

ODKAZ

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova