KRNAP - partner MAS, nabízí volné pracovní pozice

Výběrové řízení probíhá na šest pracovních pozic v novém projektu Správy KRNAP, Obnovný management krkonošských luk. Projekt navazuje na LIFE CORCONTICA a pokračuje v podpoře obnovy hospodaření na druhově bohatých horských loukách.

 

Více informací je k nalezení zde:

https://www.krnap.cz/volna-mista/

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova