Sběr projektových záměrů

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Obracíme se na Vás ve věci šetření předpokládaného zájmu o realizaci aktivit z výše uvedené oblasti - neboli aktivit čl. 20 PRV. Sebraná data budou sloužit jako podklad pro efektivní zacílení finanční podpory do našeho území.  Prosím, vyplňujte záměry, jejichž uskutečnění je reálné v roce 2020 či 2021. Předpokladem je vyhlášení výzvy na začátku roku 2020. (Projekty, které podléhají stavebnímu řízení již musí k žádosti předkládat  pravomocné stavební povolení.)

Pro Vaše záměry byl sestaven on-line formulář: odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfScHeIxs8b03OUtGAzbHB_Pc5DVMGkLxmrsrRwFmDM11wQ/viewform

Vyplňujte prosím do 10.5.2019

Níže jsou ke stažení podpůrné materiály – výtahy z pravidel PRV a prezentace, která byla použita na VH.

Moc děkujeme a těšíme se na Vaše záměry.

Soubory ke stažení:

Výtah z prezentace VH (855kB)
Výtah z pravidel PRV (308kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova