Podpora neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží

AKTUALITA:

ŘO zrušil průběžnou uzávěrku příjmu žádostí v červenci 2019. Proto je předpoklad zahájení realizace aktivit v září 2020. Doba trvání projektu zůstává 24 měsíců.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu na financování aktivit v oblasti neformálního vzdělávání. Jako možný předkladatel projektu, jsme 11.4.2019 pro neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží, uspořádali informační akci v rámci možného financování jejich aktivit. (Nelze podporovat sportovní a sociální aktivity.)

Níže je k dispozici ke stažení použitá prezentace z uvedené akce. Další informace lze získat ve specifické části pravidel pro žadatele a příjemce zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file3384.pdf.

 

Nyní šetříme zájem o aktivity, které je možné podporovat. Pro sběr informací byl připraven on-line formulář, odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR3DKV0ww7eM3qLcMoST_8a3kcObQwmt_sVZxciN_s_bW1iw/viewform?usp=pp_url . Předpoklad zahájení realizace je únor 2020. Projekt by měl trvat 2 roky (24 měsíců). Odpovědi prozatím nejsou závazné, nicméně prosíme o co nejpřesnější vymezení Vašich požadavků.

Prosíme, své odpovědi vyplňujte do 13.7.2019.

Získané informace budeme analyzovat a na jejich základě dojde k rozhodnutí, zda jsme schopni splnit pravidla výzvy a připravit společný projekt.

 

Předem moc děkujeme za spolupráci.

Soubory ke stažení:

Prezentace použitá na informační akci 11.4.2019 (712kB)
Příklady zapojení NNO do projektu (764kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova