Rada MAS schválila k financování projekty výzvy PRV č. 4

Výzva k předkládání projektů v programovém rámci Program rozvoje venkova č. 4 je úspěšně ukončena.

Rada MAS schválila dne 13. 6. 2019 projekty k financování.  Seznam vybraných projektů je zveřejněn v dokumentaci k výzvě, zápis z jednání rady je ke stažení v sekci Dokumenty MAS.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova