TRH VOLNÉHO ČASU 2019

aneb ... přijďte si s dětmi vybrat kroužek na školní rok 2019/2020

 

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. pod záštitou Města Jilemnice připravuje prezentaci volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Kdy: 5. 9. 2019 od 14 do 16 hodin

Kde: ulice Jana Harracha, Jilemnice (na pěší zóně mezi základními školami), v případě velmi nepříznivého počasí se bude akce konat v tělocvičně ZŠ Jana Harracha

Pokud vybíráte vhodný kroužek pro své děti, váháte nebo potřebujete více informací, přijďte a setkejte se osobně s těmi, kteří se dětem ve volném čase věnují. Mezi subjekty, které přislíbily svoji účast patří OK Jilemnice, JC english, Paul Dance, Sokol Jilemnice, Sportovní klub Niké Jilemnice, Veselá věda, ZŠ Komenského, ZŠ Jana Harracha, aj.

Souběžně připravujeme tištěný materiál a informační webové stránky. 

 

Na akci dostanete příležitost vyjádřit, jaké kroužky a činnosti byste pro své děti uvítali, případně zde budete moci nabídnout svůj čas, který byste rádi některému z kroužků, který se potýká s nedostatkem dobrovolníků, nabídli.

 

Jetliže patříte mezi poskytovatele zájmových činností a nebyli jste z naší strany osloveni k účasti na akci, prosím, ozvěte se na email: masjilemnice@seznam.cz.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova