Výzva k předkládání žádostí o podporu - PRV

Zemědělské podniky, Podnikání na venkově a Konkurenceschopné lesnictví

Dne 16. 12. 2019 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v programovém rámci PRV (Program rozvoje venkova). Příjem žádostí bude zahájen 1. 1. 2020 a ukončen 31.1.2020 hodin.

 

Typy podporovaných projektů a alokace:

  • Zemědělské podniky : 1.764.2016,- Kč
  • Podnikání na venkově : 643.154,- Kč
  • Konkurenceschopné lesnictví : 1.000.000,- Kč

 

Více informací naleznete zde

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova