Přehled činnosti MAS v roce 2019

ístní akční skupina „Přiďte pobejt!“ z. s. působí v našem území již patnáct let. Zaměřuje se na podporu a rozvoj území prostřednictvím rozdělování evropských dotací, ale i organizací komunitně prospěšných aktivit.

Během roku 2019 jsme podpořili 15 úspěšných žadatelů a do území tak prostřednictvím jejich projektů, zaměřených např. na sociální služby, prorodinná opatření, podnikání na venkově, vzdělávání a bezpečnost dopravy,  bylo rozděleno dalších 15 milionů Kč.

MASka je také sama realizátorem rozvojového projektu na podporu vzdělávání – MAP Jilemnicko, do kterého jsou zapojeny ZŠ, MŠ a ZUŠ z celého našeho regionu. Nastavuje zde spolu cestu k cíli, ke kterému se chceme společně ubírat a zvyšujeme tak kvalitu vzdělávání našich dětí a mládeže. Nově se též snažíme úzce spolupracovat s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání neformálního, tedy s poskytovateli zájmových kroužků.

Od roku 2017 (v tomto tzv. programovém období) jsme tak dokázali do území rozdělit 66 449 091 Kč, započítáme-li i projekty, jejichž realizaci poskytujeme administrativní podporu (projekty MŠ, ZŠ a školských zařízení ve zjednodušeném režimu vykazování - šablony), pak dosahujeme na částku ve výši 86 198 700 Kč. Toto představuje cca 2 600 Kč, resp. 3 700 Kč na obyvatele MAS.

MASka ovšem neznamená jen dotace. Snažíme se povzbuzovat komunitní a společenský život a rozvíjet náš region. Mezi naše již tradiční akce patří Krasojízdy na rohačkách. Loni nám byl pán hor nakloněn, a tak mohla po roční odmlce prohnat Zvědavou uličkou opět skupina malých i velkých milovníků saní. Další (tentokrát jarní) již tradiční akcí je pořádání Dne Země pro žáky základních škol. Loňský ročník byl věnován tématu udržitelnosti a rozumné spotřebě.

S radostí jsme se opět účastnili Farmářských pouťových trhů u kostela sv. Vavřince v Jilemnici.

Naší loňskou premiérou bylo pořádání Trhu volného času (září 2019), který měl za cíl představit volnočasové aktivity pro děti a mládež (především) v Jilemnici. I přestože to byl první ročník, byla účast hojná a děti nadšeně vybíraly svoje nové kroužky. V souvislosti s ucelenou prezentací volnočasových aktivit byly vytvořeny webové stránky www.mas-volny-cas0.webnode.cz, kde jsou přehledně představeny kroužky, které mohou naše děti a mládež navštěvovat. (Máme ambici do této prezentace zahrnout celé území MAS, proto prosím neváhejte a přidejte se).  

Podzim pak věnujeme úklidu přírody, a tak jsme si již druhým rokem zapojily do akce Čistá řeka Jizera. Na začátku října se tak spojily síly dobrovolníků z území místních akčních skupin, které leží při toku Jizery, a během dvou dnů uklidily koryto řeky a jeho okolí.

Na další zajímavé projekty a společné akce v roce 2020 se těší celý tým kanceláře MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova