Zprávy z Místní akční skupiny Krkonoše

Staňte se nositelem značky Krkonoš

Palec nahoru za výrobky, které vznikají v turistickém regionu Krkonoš (Harrachov – Trutnov) a jsou vyráběny v návaznosti na tradici předků a um současných řemeslníků, zemědělců a tvůrců. Regionální značka certifikuje od roku 2019 nově i zážitky. Inspirací Vám mohou být zástupci regionálních značek – www.regionalni-znacky.cz/krkonose/, kteří jsou oceňovány i Regionální potravinou, Českou Chuťovkou, titulem Mistra tradiční rukodělné výroby nebo jsou zapsány na Seznam nehmotných kulturních památek České republiky.

Výhody, které Vám značka nabízí:

1)      zajímavé marketingové spojení na Krkonoše

2)      prezentace na společném webu a sociálních sítích

3)      prezentace a podpora destinační společností Krkonoš

4)      možnost účastnit se společných prezentací a projektů

5)      možnost seznámit se s jinými výrobci a vytvořit nová partnerství

6)      možnost získat grant Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje

7)      posílení sounáležitosti Krkonoš

Kdy a jak je možné se přihlásit?

Zájemci o vstup do značky nebo zájemci o rozšíření certifikované řady produktů se mohou přihlásit do konce února 2020 prostřednictvím podání přihlášky v kanceláří MAS Krkonoše v Lánově nebo emailem hartmanova@maskrkonose.cz. Přihlášku naleznete na webových stránkách Asociace regionálních značek  - http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/cs/pro-vyrobce/page/1/jak-ziskat-znacku.

 

Stávající zástupci regionální značky:

Krkonošská pivní stezka, Psí spřežení, Český česnek z Podkrkonoší, keramika – Dumková, Emba, Oblak, Rautis, spřádaná vlna a med – Fišerová, Pumprnikl, BIOfarma Pod Hájkem, drátování – Šlechta, textilní dekorace – Albrechtová a Killarová, Babiččiny sirupy, Dílna Hama, DaMiRS, farma Basařovi, Krkonošské sirupy, vinuté perle - Příběh perel, Volkafe, Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna, Krkonošská kozí farma, pivo Trautenberk a Fries, Original šperk – Roudná, dřevěné plastiky – Spurný, mozaika a tavené sklo – Edler, Apicor, paličkování – Špetlová Máslová, Tempo Česko, drátované dekorace – Herčík, roubenky Roubal, Maloúpská vlna, mlekoazdodomu - Mejsnar

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova