Výzva PRV č. 6 vyhlášena

Dne 4. 5. 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci programového rámce PRV, fiche 6 – Kvalitní venkovský prostor - aktivity tzv. článku 20 (Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).

Bližší informace o způsobilých aktivitách jsou uvedeny v textu výzvy. Veškeré dokumenty jsou dostupné zde: http://www.maspridtepobejt.cz/index.php?lang=cz&menu=60.

 

Výzva trvá do 30.6.2020, 24 hodin

Prosím, na přípravu žádosti je dostatek času, konzultujte své projekty předem s programovou manažerkou Petrou Vanclovou: petra.vanclova@gmail.com, tel. 728 019 407. Datum podání žádosti o podporu není kritériem hodnocení.

V případě uvolnění nouzových opatření jsme připraveny uspořádat k této výzvě školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova