Den Země 2022

Dvoudenní akce konaná za podpory Libereckého kraje a Města Jilemnice pro žáky základních škol, utekla jako voda a my se nyní můžeme těšit, co nového nám přinese přístí rok!

V pátek 22. dubna se akce zúčastnily čtyři jilemnické základní školy (ZŠ Jana Harracha 97, ZŠ Komenského 103, ZŠ Komenského 288 a ZŠ Na horu). Třídy 3. a 4. ročníků absolvovali v podobě "Malého okruhu" 8 stanovišť a třídy 5. a 6. ročníků v rámci  "Velkého okruhu" 9 stanovišť, zaměřujících se na různá environmentální témata.

V pondělí 25. dubna se pro změnu za lektory na jejich stanoviště vydali žáci pěti základních škol z okolních obcí Jilemnice (Horní Branná, Mříčná, Roztoky u Jilemnice, Studenec a Víchová nad Jizerou). Jejich účast nás velice potěšila a doufáme, že je zamračené počasí nijak neodradilo od účasti i v následujících letech.

Rádi bychom poděkovali naprosto úžasným lektorům (DATEL, Farma Hucul, Lesy ČR, Zdravíčko a další), dále pedagogům jilemnických základních škol a žákům, bez kterých by tato akce nebyla a všem, kteřím ochotně pomáhali během celé akce. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova