07.03.2013

Připravujeme novou integrovanou strategii pro naše území

Váš hlas má v tomto procesu své místo!

Rok 2013 je posledním rokem plánovacího období, podpořeného z programu PRV, osa 4 - Leader. Už nyní se proto připravujeme na další plánovací období 2014+, ve kterém se opět budeme ucházet o podporu pro náš region. Již nyní konáme přípravy, abychom obstáli v konkurenci.

Mnozí z vás možná pamatují přípravu první strategie naší MAS v roce 2008: setkávání v pracovních skupinách, diskuse nad tématy, veřejné projednávání dokumentu. Má-li vzniknout kvalitní dokument o silných a slabých stránkách území, jeho potřebách a směřování, neobejdeme se bez názorů a postřehů Vás, jednotlivců, i spolupráce místních spolků, sdružení a podnikatelů. Všichni musíme dát hlavy dohromady, a proto vás prosíme: věnujte pozornost výzvám MAS „Přiďte pobejt!“ a zúčastněte se pracovních setkání a jednání nad připravovaným dokumentem.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova