Pozvánka

Zveme vás na společnou besedu  nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s., která se bude konat:
27.března od 13:00 hod zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.
Debata k tématu: Rozvojový potenciál území.
Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporovaných oblastí na období 2014-2020.
Beseda proběhne pod vedením paní Blaženy Huškové

Soubory ke stažení:

pozvánka_na projednani_strategie_m.doc (175kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova