Seminář pro žadatele a příjemce

k výzvám OPZ a PRV

8.6.2017 od 14.00 do 17.00

v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova