Dokumentace k výzvě výzvě č. 02 OPZ

Níže naleznete texty výzev včetně příloh. V části Pro žadatele a příjemce naleznete veškeré relevatní dokumenty a odkazy pro přípravu žádosti. V případě zájmu můžete využít též prezentaci ze semináře pro žadatele, který se konal 9. 10. 2017.

Soubory ke stažení:

Výzva MAS_02_Prorodinná opatření II. (1669kB)
Seznam přijatých žádostí k výzvě 02 - Prorodinná opatření II. (526kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova