První výzvy IROP ukončeny

Dne 5.1.2018 byly ukončeny výzvy k předkládání žádostí v programovém rámci IROP.

Seznamy přijatých projektů jsou uveřejněny v dokumentaci příslušné výzvy.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova