Rada schválila první projekty IROP k realizaci

Dne 9. 2. 2018 schválila Rada MAS projekty k realizaci v rámci programového rámce IROP.

Seznamy vybraných projektů jsou uveřejněny mezi dokumenty k dané výzvě:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova