Semináře - ŠABLONY II

( výzva č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II z OP VVV )

Seminář je určen pro mateřské a základní školy, školní družiny a školní kluby  a základní umělecké školy  a je zaměřen na problematiku věcného  nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev č. 02_18_063 - Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. 

Semináře jsou ve dvou termínech  - viz. pozvánky

Soubory ke stažení:

pozvánka - 28.3. Jablonec nad Jizerou (390kB)
pozvánka - 3.4. Jilemnice (390kB)
prezentace ze semináře (1705kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova