Nové výzvy MAS vyhlášeny_OP Zaměstnanost

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 další výzvy v rámci SCLLD z programového rámce Zaměstnanost:

  • 06_Sociální služby I.
  • 07_Sociální podnikání II.
  • 08_Zaměstnanost II.

Ukončení příjmu žádostí je 21. 5. 2018, vyjma Sociálního podnikání II. - to je až do 28. 5. 2018.

Bližší informace naleznete zde.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova