Dotační program SPOLU DO ŽIVOTA

Nadační fond AVAST podporuje aktivity prostřednictvím dotačního titulu pro rodiny pečující o nemocné děti se zacílením na komunitní služby (investiční i neinvestiční).

Podmínky dotace je možné stáhnout ZDE.

Ve stručnosti:

Nadační fond AVAST

Název programu: Spolu do života

Cílová skupina: Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.

Oblast podpory: Zařízení komunitního typu - rozjezd nového zařízení komunitního typu (možnost i investičních nákladů, ne nákup nemovitosti).

Kdo může žádat:

• neziskové organizace;

• rodičovské svépomocné skupiny s vlastní právní subjektivitou;

• obce;

• církevní zařízení;

• další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané oblasti.

Je možné žádat do max. výše 5 000 000 Kč.

Délka realizace projektu: 28 měsíců (1. 3. 2019 - 30. 6. 2021)

Uzávěrka: 13. září 2018 - dodatečně předložené záměry

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova