AVÍZO VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V PROGRAMOVÝCH RÁMCÍCH IROP A OPZ

Na svém jednání, dne 27.8.2018 schválila rada MAS znění výzev a související dokumentace v programových rámcích IROP a OPZ. Nyní čekáme na konečné schválení dokumentace dotčenými řídícími orgány. Více informací včetně zacílení podpory naleznete ZDE (IROP) a ZDE (OPZ).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova