Výzvy programovýh rámců OPZ a IROP

Dne 17. 9. 2018 

byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu v programových rámcích OPZ (Operační program Zaměstnanost) a IROP (integrovaný regionální operační program):

Ve výzvách budou podpořeny projekty se zaměřením:

OPZ: Prorodinná opatření, Sociální podnikání a soc. začleňování a Sociální služby: odkaz na detaily a dokumentaci výzev zde.

IROP: Sociální služby, aktivita sociální bydlení (investice), Sociální podnikání – investice, Investice do kvalitního vzdělávání: odkaz na detaily a dokumentaci výzev zde.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova