Sbíráme projektové záměry

Máte zajímavou myšlenku, záměr nebo již připravený projekt?

Místní akční skupiny nyní čeká mid-term, neboli střednědobá, evaluace SCLLD (zanedlouho pak i zahájení prací na zpracování strategie na následující programové období).

Na základě výstupů evaluace budeme moci provést aktualizaci SCLLD a její lepší zacílení aktuálním potřebám. Jedním z podkladů je i současná absorpční kapacita území.

 

Prosíme o zadání Vašich připravovaných či zamýšlených projektů do formuláře prostřednictvím odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6RU-1qmE7SNF-MnEEvMgkgYxVP7rlSRB3Isc_eyDVEhmPMA/viewform

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova