Semináře pro žadatele v podzimních výzvách IROP a OPZ 2018

Na stránkách MAS v sekci Dotace SCLLD byly uveřejněny termíny plánovaných seminářů k výzvám SCLLD.

Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova