Výzvy k předkládání žádostí o podporu byly ukončeny

20. 12. 2018 ve 12:00

Dne 20. 12. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvách IROP a OPZ, které byly vyhlášeny v září 2018. 

Seznamy přijatých žádostí / projektů jsou uveřejněny v dokumentaci dané výzvy.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova