Úspěšné projekty 5. veřejné výzvy

Uspělo všech šest žadatelů

Na počátku dubna byla otevřena další veřejná výzva.  Otevíraly se fiche, kde se dosud neobjevily žádné projekty, a to fiche č. 1 - Diverzifikace zemědělských podniků, č. 6 - Podpora šetrných forem cestovního ruchu, č. 7 - Rozvoj infrastruktury v cestovním ruchu. K dispozici byla částka 5 721 741 Kč, kterou žadatelé svými projekty nevyčerpali celou. Díky nově upraveným pravidlům je možné zbytek financí z 5. výzvy převést do dalších kol financování projektů.

Žádosti 5. veřejné výzvy schválila valná hromada dne 7. června 2011.

Soubory ke stažení:

seznam vybraných žádosti.pdf (58kB)

5.výzva

Vyhlášení 5.výzvy

„Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“ (dále jen MAS „Přiďte pobejt!“o.s.) vyhlašuje 5.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 13.kola příjmu PRV opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Znění výzvy naleznete v přiloženém souboru.

5. výzba otevřela fiche 1., 6. a 7., věnované diferenciaci zemědělství a podpoře šetrného cestovního ruchu.
V příloze naleznete seznam předložených žádostí o podporu MAS.

 

celý článek

FICHE č.1,6,7

Podmínky pro získání dotace naleznete ve fichích.

 

celý článek

Stanovisko MŽP k žádosti o dotaci k fichi č.7

Správa KRNAP vydá vyjádření k záměrům pro území  spadající do KRNAPu nebo jeho ochranného pásma.

 

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 499 456 515
fax: +420 499 421 827
gsm: +420 737 225 480
e-mail: hslavickova@krnap.cz
www: www.krnap.cz

 

K ostatním záměrům se vyjádří krajské středisko AOPK ČR v Liberci.

AOPK ČR

U Jezu 10, 460 01 Liberec,

tel.: + 420 482 428 999

e-mail: jizhory@nature.cz

celý článek

Formulář žádosti

Žádost o dotaci se podává na přiloženém formuláři s dalšími povinnými přílohami.

Instruktážní list pro vyplnění žádosti naleznete v dalším přiloženém souboru.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova