Seznam přijatých žádostí

V šesté výzvě MAS požádalo o podporu celkem devět žadatelů. V přiloženém souboru naleznete základní informace o jednotlivých žadatelích.

Soubory ke stažení:

seznam_prijatych_zadosti.pdf (33kB)

6. výzva MAS

Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“ (dále jen MAS „Přiďte pobejt!“o.s.) vyhlašuje 6.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 15.kola příjmu PRV opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Znění celé výzvy a vyhlášené fiche naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova