Informace CP SZIFSeznam projektů, 6.výzva, 15.kolo PRV

Schválené žádosti CP SZIF, 15.kolo přijmu

CP SZIF schválil  žádosti podané v 6.výzvě MAS. Seznam naleznete v příloze. V nejbližší době budou žadatelé vyzvání prostřednictvím RO SZIF k podpisu Dohody. První týden v září proběhne školení na realizaci  projektů 6. výzvy. Termín bude upřesněn během měsíce srpna.

celý článek

Úspěšné projekty 6. výzvy

Na konci listopadu byla otevřena další veřejná výzva. Žadatelé podávali své žádosti o podporu do fiche č.2 - Modernizace zemědělských podniků a fiche č.3 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. K dispozici byla částka 4 066 241,-Kč, kterou žadatelé svými projekty nevyčerpali celou. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do dalších plánovaných výzev.

Žádosti 6. veřejné výzvy schválila valná hromada dne 21.2.2012. Seznam žádostí naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení:

seznam_vybranych_zadosti_vk.pdf (51kB)

Seznam přijatých žádostí

V šesté výzvě MAS požádalo o podporu celkem devět žadatelů. V přiloženém souboru naleznete základní informace o jednotlivých žadatelích.

celý článek

6. výzva MAS

Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“ (dále jen MAS „Přiďte pobejt!“o.s.) vyhlašuje 6.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 15.kola příjmu PRV opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Znění celé výzvy a vyhlášené fiche naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova