Co je to geopark?

 

Geopark je označení pro geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky.
Wikipedie

 

Aktivity v době udržitelnosti

V době udržitelnosti projektu  Slavnosti geoparku putovaly napříč regionem. V roce 2013 navštivily Janovu Horu ve Vítkovicích, v roce 2014 Farmu Ptýrov u Mnichova Hradiště, v roce 2015 náměstí v Sobotce a v roce 2016 osadu Františkov u Buřan. Více informací naleznete v přiložených zprávách.

celý článek

Geocaching

V kanceláři MAS (Zvědavá ulička 50, Jilemnice) je možné zapůjčit stanice GPS pro geocaching. Podmínky pro zápůjčku naleznete níže ve Smlouvě o výpůjčce mobiliáře.

celý článek

Geopark - rozvoj, poznání, sjednocení

Mezinárodní projekt spolupráce Geopark- rozvoj, poznání, sjednocení je ukončen. Byl realizován s italským partnerem. Za českou stranu se zúčastnila KMAS Obecně prospěšná společnost pro český ráj, MAS Brána do Českého ráje a MAS "Přiďte pobejt!"o.s. K realizaci projektu byl také přizván Klub českých turistů, a Sdružení pro ěský ráj.

Podrobnosti naleznete v přiložené prezentaci a jednotlivých zprávách z akcí.

celý článek
Informační panely představují geopark

Informační panely představují geopark

Součástí projektu Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení je vybudování jednotného informačního systému.
Z projektu vznikne devět vzorových infopanelů z akátového dřeva, které ponesou nejen základní turistické informace, krátké představení geoparku Český ráj, ale i místní zajímavosti související s geoparkem. Panely mohou být i součástí odpočinkové místa s lavičkou, č  herním prvkem pro děti.

Na území MAS „Přiďte pobejt!“ získaly panely obce Horka u Staré Paky a Jilemnice.

Před instalací infopanelů v terénu proběhlo společné  jednání s významnými aktéry v území jako je Klub českých turistů, Sdružení Český ráj a  zástupci obcí. Zde byl projednán návrh panelu pro geopark na základě studie, která byla v rámci projektu zpracována.

V příloze naleznete zpracovanou studii.

celý článek
Geocaching

Geocaching

Na webových stránkách českých partnerských MAS naleznete zpracovanou studii, pro uživatele turistických navigací zabývajících se geocachingem. Ve studii jsou vyznačena a popsána zajímavá místa v geoparku. Tato místa jsou určena pro uložení kešek tak, aby přivedly návštěvníky netradiční cestou k různým geologickým zajímavostem. Pro školy a zájmové organizace jsou pořízeny sady GPS navigací, které jsou v jednotlivých MAS zapůjčovány.

celý článek
Setkání MASek v Itálii!

Setkání MASek v Itálii!

Projekt Geopark pokračuje

Řemeslníci a členové MAS z území Geoparku Český ráj se počátkem září vypravili do jižní Itálie, aby zde, v městečku Cropani v Kalábrii, představili tradice a dovednosti území, odkud přicházejí.

V chudé krajině olivových hájů na ně čekaly Slavnosti Geoparku, které byly dalším krokem projektu Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení, na kterém spolupracují tři české MAS („Přiďte pobejt!“, O.p.s. pro Český ráj a Brána do Českého ráje, o. s.) a italská MAS - GAL Valle del Crocchio.

Cesta autobusem z Čech byla předlouhá, ale půvab starobylého městečka Cropani s mořem na dohled, pohostinnost a přátelství pořadatelů i obyvatel daly zapomenout na všechny útrapy. A tak účastníci hbitě nastoupili do připravených stánků na náměstíčku Piazza Duomo a po dva dny zde nabízeli své produkty. Z Krkonoš doputovala keramika, skleněné korále, tradiční vánoční ozdoby, březová košťata, drobnůstky plstěné i drátkované, ošatky i košíky. A také klobásky, chleba, zelí, koláčky a medovina, která po počáteční nedůvěře slavila úspěchy. Z Českého ráje se pozornosti místních těšily kožené výrobky, kovové šperky, keramika, ale i pivo a bramboráky. Italští řemeslníci zase nabízeli těstoviny všech tvarů a barev, místní dobrůtky z oliv a feferonek, ale i vlastní výtvarnou tvorbu. Celé setkání neúnavně doprovázela kapela z Českého ráje, a to doslova dnem i nocí. 

A zatímco vedení projektu řešilo další úkoly plynoucí z projektu (např. jednotné značení obou geoparků), řemeslníci na Piazza Duomo společně přečkali dvě bouřky, stihli se vykoupat v moři, navštívit pevnost Castello Aragonese, ochutnat místní kuchyni a hlavně poznat řadu nových přátel.

celý článek
Události v regionu pátek 1. června 2012

Události v regionu pátek 1. června 2012

Šťastná země přiblíží geopark

Nadcházející víkend bude v Radvánovicích patřit oslavám Geoparku Český ráj. V areálu Šťastná země pořadatelé akce představí, co vše se pod pojmem skrývá. Dnešek bude patřit především řemeslníkům, kteří zde předvedou tradiční dovednosti. Na návštěvníky čeká i ochutnávka regionálních produktů a jídel. Z Podkrkonoší dorazí oblíbené sejkory a uzeniny od místního výrobce. Návštěvníci se prostřednictvím krátkých vstupů dozví vše o hodnotách oblasti, která geopark tvoří. V areálu Šťastná země je připravena i ministezka. Zítra se v areálu objeví hlavně hrnčíři, pro malé i velké hosty jsou připraveny netradiční soutěže. Akce je jedním z počinů mezinárodního česko-italského projektu, který připravily MAS Českého ráje a Jilemnicka.   

celý článek
POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA

G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ

Realizujeme mezinárodní projekt ve spolupráci s italským partnerem a dalšími partnery v Českém ráji.

Zveme Vás na tvořivou konferenci:
Evropský geopark UNESCO Český ráj,

31.5. – 1.6.2012 v 8:30 v kongresovém sálu v Lázních Sedmihorky 
Cílem akce je předání zkušeností v propagaci a marketingu, způsobu prezentace nabídky služeb a dalších postupů zaměřených na rozvoj geoparku.

Podrobný program v přiloženém souboru.

Kontakt pro zájemce:
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj:mob.605775053
MAS „Přiďte pobejt!“o.s.:                          mob.734548207
MAS Brána do Českého ráje, o.s.:               mob.606618112

Zveme vás na Slavnosti Geoparku

2. - 3. 6. 2012 v areálu Šťastná země v Radvánovicích

celý článek
Mezinárodní Projekt „Geopark  - poznání, rozvoj, sjednocení“

Mezinárodní Projekt „Geopark - poznání, rozvoj, sjednocení“

Co projekt přináší pro naše území?

Projekt slouží k předávání zkušeností s vyhlášením Geoparku a značením turistických tras. Na projektu spolupracují MAS Českého ráje (Obecně prospěšná společnost pro Český ráj a MAS Brána do Českého ráje, o. s.), MAS „Přiďte pobejt!“ a jihoitalská MAS GAL Valle del Crocchio.
Na území MAS PP vznikla miniexpozice dokládající bohatství území. V květnu skautíci s kameníkem, panem Běhounkem, nasbírali ve Studenci polodrahokamové pecky coby základ této expozice. Skauti Střediska Jilm Jilemnice se také budou podílet na využívání, příp. rozvoji programu geocaching v Geoparku (nákup několika GPS z projektu) a zorganizují minimálně dvě terénní expedice pro děti základních škol.

Dále v rámci projektu získají dvě obce (Jilemnice a Horka u Staré Paky) informační tabule o významu Geoparku.
Posledním krokem projektu je podzimní výjezd našich řemeslníků do Calabrie, kde sídlí MAS GAL Valle del Crocchio, kde budou předvádět tradiční umění našeho území a poznávat tradice řemeslníků z Calabrie.

celý článek
Geopark Český ráj

Geopark Český ráj

Od roku 2005 patří do evropské sítě geoparků!

Geopark Český ráj představuje skutečnou geologickou učebnici. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Osobitý je zde i vývoj společnosti, tradic a řemesel. Celkový obraz Geoparku dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj lidské společnosti v průběhu několika tisíciletí.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova