Monitoring a evaluace

V přiloženém dokumentu naleznete postupy, jak MAS nastavila metodiky pro sledování a vyhodnocování své činnosti v území.

 

Soubory ke stažení:

monitoring, kontrola_projektu_evaluace.doc (57kB)

Monitoring zrealizovaného projektu

Rok po proplacení projektu provede kancelář MAS fyzickou kontrolu zrealizovaného projektu.

Následně bude příjemce  podávat monitorovací zprávy (vzor v příloze) po skončení projektu a to po dobu 5 let po podání ŽOP.

Z Vašich monitorovacích zpráv budeme  sledovat již dopady SPL na území MAS. 

celý článek

Monitorovací zpráva pro RO SZIF

Kancelář MAS s žádostí o vyúčtování tříměsíční etapy, předkládá na RO SZIF, monitorovací zprávu. Zprávy, které byly předloženy na RO SZIF naleznete v přiložených souborech.

celý článek

Monitoring prováděný v rámci realizace SPL

MAS má naplánováno jak svoji čínnost sledovat a vyhodnocovat. To se týká především plnění cílu jednotlivých fichích a monitorovacích indikátorů. Jak jsou tyto závazky naplňovány naleznete v přiložených souborech.

celý článek

Evaluace a střednědobé hodnocení

MAS je povinna každoročně projít hodnocením MZe.

V příložených souborech naleznete vyplněné dotazníky zaslané k vyhodnocení na MZe.

Dále výsledky těchto hodnocení. V roce 2011 byla MAS zařazena do skupiny B jako dobře fungující MAS.

V polovině plánovacího období kancelář MAS zpracovávala Střednědobé hodnocení. I tento dokument byl zaslám na SZIF. Nad rámec požadovaného hodnocení MAS zpracovala a vyhodnotila přílohy:

č.1 Sebeevaluace mezi členy MAS

č.2 Evaluace s žadaleli a příjemci

Hodnocení bylo provedeno na základě vyplněných a zaslaných dotazníků připravených externím hodnotitelem p. Jarolímnkem.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova