Evaluace a střednědobé hodnocení

MAS je povinna každoročně projít hodnocením MZe.

V příložených souborech naleznete vyplněné dotazníky zaslané k vyhodnocení na MZe.

Dále výsledky těchto hodnocení. V roce 2011 byla MAS zařazena do skupiny B jako dobře fungující MAS.

V polovině plánovacího období kancelář MAS zpracovávala Střednědobé hodnocení. I tento dokument byl zaslám na SZIF. Nad rámec požadovaného hodnocení MAS zpracovala a vyhodnotila přílohy:

č.1 Sebeevaluace mezi členy MAS

č.2 Evaluace s žadaleli a příjemci

Hodnocení bylo provedeno na základě vyplněných a zaslaných dotazníků připravených externím hodnotitelem p. Jarolímnkem.

Soubory ke stažení:

Dotazník pro hodnocení MAS v roce 2011 (241kB)
Výsledky hodnoce 2011 (1189kB)
Střednědobé hodnocení MAS "Přiďte pobejt!"o.s. (596kB)
Sebeevaluace členů MAS (147kB)
Evaluace a vyhodnocení, příjemci a žadatelé (313kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova