Projekty v programovém období 2014 - 2020

Pod odkazy níže jsou uvedeny projekty, které rada MAS doporučila k financování a budou v období 2014 - 2020 realizovány.

Projekty jsou rozděleny dle programových rámců (oblastí podpory) SCLLD.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova