Seminář pro žadatele IROP, Investice do kvalitního vzdělávání, 18. 10. 2018

Seminář k výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu č. 7  se zaměřením na investice do kvalitního vzdělávání v programovém rámci IROP

(název výzvy: 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II)

Soubory ke stažení:

Pozvánka na seminář 18.10.2018 (603kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova