Dokumentace k výzvě č. 04 - IROP

Níže naleznete text výzvy včetně příloh a platných pravidel. V případě zájmu můžete využít též prezentaci ze semináře pro žadatele, který se konal 5. 10. 2017.

Osnovu studie proveditelnosti naleznete v souboru - Přílohy specifických pravidel pro výzvu č. 68

Soubory ke stažení:

Výzva č. 04 IROP - MAS (573kB)
Hodnotící kritéria výzva č. 04 IROP - MAS (462kB)
Interní postupy IROP (1254kB)
Specifická pravidla výzva č. 68 - IROP (1544kB)
Přílohy specifických pravidel pro výzvu č. 68 - IROP (9731kB)
Obecná pravidla IROP (2543kB)
Přílohy obecných pravidel IROP- část I (7449kB)
Přílohy obecných pravidel IROP- část II (6900kB)
Seznam přijatých projektů ve výzvě 4 IROP (358kB)

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova