Projekty spolupráce v rámci SPL

Cílem projektů spolupráce je účast místních akčních skupin na společném projektu s jinou MAS. Spolupráce může probíhat na dvou úrovních:

a) národní spolupráce (spolupráce mezi MAS ČR)

b) mezinárodní spolupráce (spolupráce MAS ČR s minimálně jednou zahraniční MAS)

Při projektech spolupráce realizují místní akční skupiny různé výstupy, které přináší do území MAS trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům a zároveň si partneři vyměňují informace a zkušenosti především při řešení společných problémů a potřeb území.

Projekty spolupráce jsou podpořeny z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.2. Výzvu k předkládání projektů v období 2009 -2013 vyhlašuje MZe ČR. Projekty k financování jsou vybírány na základě splnění kritérií  přijatelnosti, bodového hodnocení hodnotitelskou komisí a podle finanční alokace na výzvu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova